O nás

Právne služby poskytované
našou advokátskou kanceláriou
sú postavené na základoch
profesionality, efektívnosti
a odbornosti. 

Advokátska kancelária pod vedením advokáta JUDr. Dávida Béreša sa svojou špecializáciou zameriava najmä na oblasť trestného práva. 

Odborné právne poradenstvo poskytujeme tiež v oblasti občianskeho práva, a práva medicíny a zdravotníctva. 

Cieľom našej advokátskej kancelárie, je v rámci profesionálneho, osobného a individuálneho prístupu poskytnúť svojim klientom odborné a efektívne riešenia. 

O nás

Právne služby poskytované
našou advokátskou kanceláriou
sú postavené na základoch
profesionality, efektívnosti
a odbornosti. 

Advokátska kancelária pod vedením advokáta JUDr. Dávida Béreša sa svojou špecializáciou zameriava najmä na oblasť trestného práva. 

Odborné právne poradenstvo poskytujeme tiež v oblasti občianskeho práva, a práva medicíny a zdravotníctva. 

Cieľom našej advokátskej kancelárie, je v rámci profesionálneho, osobného a individuálneho prístupu poskytnúť svojim klientom odborné a efektívne riešenia. 

O nás

Právne služby poskytované
našou advokátskou kanceláriou
sú postavené na základoch
profesionality, efektívnosti
a odbornosti. 

Advokátska kancelária pod vedením advokáta JUDr. Dávida Béreša sa svojou špecializáciou zameriava najmä na oblasť trestného práva. 

Odborné právne poradenstvo poskytujeme tiež v oblasti občianskeho práva, a práva medicíny a zdravotníctva. 

Cieľom našej advokátskej kancelárie, je v rámci profesionálneho, osobného a individuálneho prístupu poskytnúť svojim klientom odborné a efektívne riešenia.