Služby

Občianske právo

advokátska kancelária pod vedením advokáta JUDr. Dávida Béreša, sa v rámci občianskeho práva zameriava najmä na:

  • zastupovanie v občianskoprávnych sporoch
  • vymáhanie pohľadávok
  • zastupovanie v dedičskom konaní
  • právne služby a poradenstvo v ďalších otázkach civilného práva v závislosti od potrieb klienta