Služby

Trestné právo

advokátska kancelária pod vedením advokáta JUDr. Dávida Béreša, sa v rámci trestného práva špecializuje najmä na: 

  • obhajobu v trestnom konaní
  • zastupovanie poškodených v trestnom konaní
  • zastupovanie vyžiadaných osôb v konaní o vydanie do cudziny
  • právne služby a poradenstvo podozrivým v trestnom konaní
  • právne služby a poradenstvo v dalších otázkach trestného práva a otázkach súvisiacich s medzinárodnou justičnou spoluprácou v trestných veciach